Oprema

Informacije

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Opće odredbe
Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za usluge smještaja u privatnom smještaju, koji su sklopljeni između Turističke agencije Kotva d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu putnik). Svi podaci i uvjeti u ovim Općim uvjetima obvezuju agenciju i putnika ukoliko u Ugovoru nije definirano drugačije.

Sadržaj ponude
Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile.
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije.
Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju smještaja potrebno je izvršiti uplatu akontacije u iznosu 30% od ukupnog iznosa.

Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% boravišne pristojbe, a djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Krajnji iznos boravišne pristojbe ovisi o terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima, istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. 

Cijena usluge

Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja te ih putnik posebno plaća. 
Cijene rezervirane usluge izražene su u EUR. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su izvršili uplatu po predračunu za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u predračunu temeljem kojeg su uplatili iznos. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obvezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene. 
Cijene navedene u našim ponudama i rezervacijama temelje se na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti dodatne putnike uz nadoplatu na licu mjesta.

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

Obveze agencije

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima na koje nema utjecaja.

Obveze putnika

Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave, pridržavati se zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.
Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri. Prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (voucher dobiven e-mailom).
U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje u smještajnom objektu, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu nastalu štetu.

Način plaćanja rezervacija

30% cijene usluge odabranog smještaja nakon potvrde rezervacije.
Ostatak cijene usluge smještaja na dan dolaska u smještaj. 
 

Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

Akontacija se uplaćuje kao garancija da će gost rezerviranu uslugu koristiti. U slučaju otkaza ili nedolaska gosta u smještaj, zadržava se dio akontacije kao naknada štete kako slijedi. U slučaju kada putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju, dužan je to učiniti pismenim putem e-mailom, poštom ili faxom. Pod promjenom se podrazumijeva promjena broja osoba, datum početka i/ili završetka korištenja usluge. Ukoliko promjena rezervacije nije moguća te ako putnik radi toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se navedeni uvjeti otkaza rezervacije:

- za otkaz rezervacije do 60 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 20% od ukupne cijene rezervacije
- za otkaz rezervacije od 0-59 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se ukupni iznos akontacije
- ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se ukupni iznos akontacije

Ukoliko se putnik u rezervirani smještajni objekt ne prijavi do ponoći na dan početka usluge, a o kašnjenju nije obavijestio agenciju, rezervacija se smatra otkazanom. Troškovi otkaza obračunavaju se prema gore navedenom. Ukoliko nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene iznose, agencija zadržava pravo naplate nastalih troškova.


Putno osiguranje

Cijene smještaja ne uključuju  putno osiguranje; osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage i zdravstveno osiguranje.

Prtljaga i osobne stvari

Agencija ne odgovara za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Krađa se prijavljuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.


Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije u slučaju izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti drugim smještajem, samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije ili po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni.
U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. U tom slučaju putnik nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, te je agencija obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije.


Rješavanje prigovora

Putnik je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti poslovnicu agencije. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ukoliko na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije u roku od 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji. Razmatrat će se samo u cijelosti dokumentirane pritužbe. 
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako se u ovom vremenu putnik odriče prava na tužbu.Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice.


Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije rezervacije. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

Napomena

Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.


Nadležnost suda

Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno. U protivnom je nadležan suda u Rijeci, a primjenjuje se Hrvatsko pravo.

 
 

Događanja

13. lipanj 2016. Antonja - Dan grada Novalje Antonja - Dan grada Novalje

Dan grada Novalje - Antonja i ove će se godine obilježiti brojnim prigodnim događanjima.

opširnije
29. lipanj 2016. Petrova u Staroj Novalji Petrova u Staroj Novalji

Dan mjesta Stara Novalja - PETROVA obilježava se svake godine 29. lipnja. U programu svečanosti po tradiciji je sveta misa u mjesnoj crkvi, u...

opširnije

Zanimljivosti

Amfore Amfore

Stotinjak amfora sa potopljenog  antičkog broda pronađeno je 2004. godine u Podvelebitskom kanalu, u uvali Vlaška Mala. Ovo vrijedno nalazište pod...

opširnije
Lunjski maslinici Lunjski maslinici

Lunjski maslinici na krajnjem sjeverozapadu otoka kriju neka od najstarijih stabala divljih maslina na Mediteranu. Divlja maslina (olea oleaster)...

opširnije
Paška čipka Paška čipka

Paška čipka, razlikuje se svojom posebnošću i bogatstvom prelijepih uzoraka.Predstavlja najizvorniji otočki suvenir, a umijeće njene izrade...

opširnije
Jedinstven arheološki nalaz Jedinstven arheološki nalaz

Od 2009. godine, uz potporu Ministarstva kulture RH i grada Novalje , sustavno se istražuje crkva i utvrda na položaju Sv. Juraj iznad Caske....

opširnije